Στο δρόμο απο Ζαγορά προς το χωριό Πουρί θα δούμε τα νερά που

δημιουργούνται απο τον αυτό το ορμητικό Καταρράκτηψ Μεγαλοβραχος.