ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018

 

ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

30/6) (1/9-1/10)

ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

(1/7-31/8)

 ΕΝΗΛΙΚΟΣ

5,00€

6,50€

 4-18 ΕΤΩΝ

3,00€

4,00€

 ΣΚΗΝΗ

4,50€

6,50€

 ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟ

7,00€

9,00€

 ΤΡΟΧΟΒΙΛΑ

8,00€

10,00€

 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

4,00€

4,00€

 ΜΗΧΑΝΗ

2,50€

2,50€

 ΡΕΥΜΑ

4,00€

4,00€

ΕΝΟΙΚ. ΣΚΗΝΗΣ. 2-3

8,00€

8,00€

ΕΝΟΙΚ. ΣΚΗΝΗΣ. 4 +

12,00€

12,00€

GLAMPING TENT

BELL TENT 2 PERSONS 50,00€ 50,00€
BELL TENT 3 PERSONS 60,00€ 60,00€
BELL TENT 4 PERSONS 80,00€ 80,00€