Στο χώρο του κάμπινκ υπάρχει ειδικός χώρος ιατρείου για πρώτες βοήθειες χωρίς να υπάρχει υπεύθυνος γιατρός.

TripAdvisor

Piraeus Bank

Βeneficiary's full name

Loukas Kourelas

IBAN: GR75 0171 0990 0060 9914 5678 623

ACCOUNT NUMBER:   60 9914 5678 623

SECURE PAYMENTS