Στο χώρο του κάμπινκ υπάρχει ειδικός χώρος ιατρείου για πρώτες βοήθειες χωρίς να υπάρχει υπεύθυνος γιατρός.