Στο χώρο της Reception υπάρχουν κουτιά φύλαξης όπου μπορούν οι κατασκηνωτές να φυλάσουν κάθε ιδιόκτητο αντικείμενο αξίας.

Η παροχή γίνεται με ατομικό κλειδί .

Το Choreftocamp ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση κλοπής, φθοράς, πυρκαγιάς η τρομοκρατικής ενέργειας.