Το Choreftocamp καλωσορίζει με αγάπη και σεβασμό τα κατοικίδια, καθώς τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας και υγιεινής. Οι κατασκηνωτές θα πρέπει να παραδώσουν στην υποδοχή αντίγραφο του βιβλιάριου υγείας του ζώου με όλα τα εμβόλια.

Τα κατοικίδια θα πρέπει να είναι πάντα δεμένα ανεξάρτητα του μεγέθους του. (όσο ήρεμα και να είναι).

Οι κατασκηνωτές – ιδιοκτήτες είναι υπεύθυνοι γαι τις ακαθαρσίες του καθώς δεν επιτρέπεται η χρήση των κοινόχρηστων χώρων (WC , Ντους) από τα κατοικίδια.